Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đất dịch vụ, đất đấu giá QSDĐ khu đất dịch vụ, tái định cư thôn Đồng Thành xã Yên Dương

23/08/2017
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào