Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Quan Ngoại

23/08/2017
Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào