Quyết định 306/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu tái định cư cho nhân dân xã Đại Đình phục vụ GPMB khu TT VHLH Tây Thiên khu 1, 2 lần 1

23/08/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào