Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Đảo

25/07/2019
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào