Hội Người cao tuổi

07/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 02113.537.921

Email:


Trần Văn Sơn

Phó Trưởng Ban đại diện

Điện thoại:


Chức năng, nhiệm vụ

Tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội NCT, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế- văn hóa xã hội, giáo dục thế hệ trẻ xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của NCT để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đạo diện cho NCT Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của Tổ quốc và của NCT theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: