Trung tâm Y Tế huyện

02/01/2020

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại:

Email: trungtamytetamdao2015@gmail.com

 

 

 


Nguyễn Đắc Ca

Bí thư đảng ủy - Giám đốc

Điện thoại: 0986589675

Email:

 

 

Nguyễn Ngọc Cường

Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0983915777

Email:

 

 

Hồ Sỹ Toàn

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912838457

Email:

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm y tế

1. Chức năng: Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sốt rét, côn trùng, ký sinh trùng HIV/AIDS, bệnh xã hội; dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại địa phương.

2. Nhiệm vụ: 

a) Phòng bệnh: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực dự phòng: phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe theo chức năng được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; 

b) Khám, chữa bệnh: Tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu, khám, chữa bệnh nội và ngoại trú; tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu;

c) An toàn vệ sinh thực phẩm: Nghiên cứu về an toàn vệ sinh thực phẩm và các giải pháp cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng và chuẩn hóa các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích thực phẩm, phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo nhu cầu của xã hội; 

d) Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế: Tổ chức hoạt động khoa học chuyên ngành, áp dụng các kỹ thuật mới trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ; kết hợp với các đơn vị y tế tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào chẩn đoán và điều trị; thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học. Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế của Trung tâm, cán bộ Trạm Y tế xã, cán bộ y tế thuộc các cơ quan, trường học và cán bộ y tế tư nhân trên địa bàn.

đ) Hợp tác quốc tế: Tiếp nhận viện trợ, tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài về lĩnh vực y học theo quy định của nhà nước; 

e) Quản lý toàn diện Y tế cơ sở: Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn, chỉ đạo tuyến về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng đối với các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn; chuyển giao, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; 

f) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm, của các Trạm Y tế theo quy định của pháp luật; Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị và hồ sơ, tài liệu theo quy định. 

g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; Thực hiện thu, chi tài chính và thanh quyết toán theo đúng quy định; có biện pháp phát triển nguồn thu từ việc cung ứng dịch vụ y tế theo qui định; Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án, thuộc các lĩnh vực chuyên ngành được Sở Y tế giao. 

h) Phối hợp với Phòng y tế xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia quản lý Bảo hiểm y tế trên địa bàn; 

i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

j) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Các tin đã đưa ngày: