Điện lực Tam Đảo

08/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 02113.853.222

 

TRỤ SỞ ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO

 

 


 

Trần Ngọc Anh

Giám đốc

Điện thoại:

Email:

 

 

Nguyễn Viết Phúc

Phó Giám đốc

Điện thoại:

 

Nguyễn Văn Thắng

Phó Giám đốc

Điện thoại:

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 

  Chức năng:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, chăm sóc, phát triển khách hàng và kinh doanh dịch vụ điện lực trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Tham mưu cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty điện lực Vĩnh phúc và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, phát triển lưới điện, an toàn hành lang lưới điện, chăm sóc và phát triển khách hàng trên địa huyện Tam Đảo.

Nhiệm vụ:

Kinh doanh bán điện trên địa bàn được giao quản lý theo quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh phúc;

Quản lý, vận hành, sửa chữa, thí nghiệm hệ thống lưới điện phân phối tại địa bàn được giao quản lý theo quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh phúc;

Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo phát triển lưới điện, phát triển khách hàng theo phân công, phân cấp của Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh phúc;

Chuẩn bị sản xuất và nghiệm thu bàn giao theo phân cấp đối với các công trình mới được đưa vào vận hành;

Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng về tiết kiệm điện và an toàn sử dụng điện;

Nắm bắt và dự báo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn phục vụ quy hoạch, phát triển lưới điện và đảm bảo cấp điện;

Giải quyết kịp thời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng sử dụng điện theo đúng quy định./.

 

Các tin đã đưa ngày: