Đội Quản lý thị trường Tam Đảo

08/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Bùi Huy Phú

Đội Trưởng

Điện thoại: 0912367622

Email: doiquanlythitruongso9tamdao@gmail.com

 

Đội Quản lý thị trường số 9 là cơ quan chuyên trách trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường – Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập theo Quyết định số 5442/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Thị xã Phúc Yên và Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc huyện Tam Đảo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, chế độ, thể lệ trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên thị trường.

2. Thực hiện công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn huyện Tam Đảo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389).

3. Yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra.

4. Được kiểm tra hiện trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hoá, tang vật vi phạm.

5. Lập biên bản vi phạm hành chính; quyết định áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

6. Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra”.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại”.

Các tin đã đưa ngày: