Công an huyện

09/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN TAM ĐẢO

 

 

 

Trần Kim San

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

 


Phạm Minh Hiến

 Phó Trưởng Công an huyện

Nguyễn Khắc Oai

Phó Trưởng Công an huyện

Hoàng Anh Tuấn

Phó Trưởng Công an huyện

Dương Văn Hiền

Phó Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: