Ban Chỉ huy Quân sự huyện

09/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY


TRỤ SỞ BCH QUÂN SỰ HUYỆN

 

 

 

 

Hà Việt Thành

Chỉ huy Trưởng

 


Đỗ Nguyễn Trãi

Phó Chi huy Trưởng

Tham mưu Trưởng

 

Đỗ Thành Chung

Phó Chỉ huy Trưởng

 

 

Đinh Đức Thiện

Chính Trị viên

 

Nguyễn Trọng Tuấn

Chính Trị viên phó

 

 

Các tin đã đưa ngày: