Trường THCS DTNT Tam Đảo

12/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại:

Email:

 

 

 

 

 

Tạ Thị Thái Hà

Hiệu Trưởng

 Điện thoại: 0985033039

Email:

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó Hiệu Trưởng

 Điện thoại: 0988465368

Email:

 

Tạ Mạnh Cường

Phó Hiệu Trưởng

 Điện thoại: 0901584789

Email:

     

 

 

Các tin đã đưa ngày: