Danh sách Đại biểu HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/08/2019
 

 

Ông Lưu Đức Long

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 
 

 

Ông Nguyễn Văn Đăng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

Ông Nguyễn Thành Chung

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Huyện

 

 

Ông Nguyễn Hồng Hiệp

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

Ông Tạ Văn Trần

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

Ông Phạm Đình Nhân

UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện

 

 

Ông Trần Thái Sơn

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

Ông Triệu Ngọc Đĩnh

HUV,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Ông Trần Quốc Bình

Phó Chủ tịch UBND xã  Đại Đình

 

 

Ông Trần Oai Bốn

Làm ruộng

 

 

Ông Phó Văn Chiến

Phó trưởng phòng Lao động -TB&XH

 

 

 

Ông Phùng Quang Đạt

Chủ tịch UBND xã Tam Quan

 

Ông Đào Xuân Định

HUV, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Châu

 

Ông Lưu Nguyên Hà

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đình

 

 

 

Bà Tống Thị Thu Hà

Phó Giám đốc Công ty TNHH TM & XD Bến Thành

 

Ông Nguyễn Quang Hải

HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

Ông Phùng Quang Huy

Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND huyện

 

Bà Phạm Thị Lan Hương

HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

Ông Trần Đắc Mạnh

Chính trị viên BCH QS huyện Tam Đảo

 

Ông Hoàng Văn Minh

HUV, Chi cục Trưởng Chi cục thuế

 

Ông Lưu Xuân Năm

HUV, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù

 

Ông Khổng Đình Ngôn

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

 

Ông Nguyễn Châu Phi

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

Ông Trần Đình Phong

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồ Lý

 

Ông Trần Văn Quý

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang

 

 

Ông Viên Văn Sáu

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện


 

Ông Bàng Văn Thành

Phó Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện

 

Bà Phan Thị Kim Thành

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Đảo

 

Ông Phùng Quang Trường

HUV, Trưởng Phòng Công thương

 

Ông Nguyễn Minh Tuân

HUV, Chánh Văn phòng UBND huyện

 

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Dương

 

Ông Trần Đức Tuấn

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

     
Các tin đã đưa ngày: