Thông báo số 01/TB-UBND về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 49 ô đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ khu Đồng Vàng thôn Nhân Lý xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

11/01/2022
tìm kiếm
WebSite
Google