Thông báo tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 49 ô đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ khu Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã tam Quan và 01 ô đất (A9) tại khu Đồng Dạy, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

06/01/2022

 Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google