Quyết định Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Khu đất dịch vụ, TĐC, đấu giá QSD đất khu đồng Chăm Chỉ, TT Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 1)

29/12/2021

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google