Thông báo tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 27 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất giãn dán khu Núc Hạ, xã Hò Sơn và thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

05/07/2021

 Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google