Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐđối với 84 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất đấu giá Đồng Vàng thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

25/02/2021

xem fie đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google