Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐđối với 84 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất đấu giá Đồng Vàng thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

24/02/2021

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google