Công văn số 07/UBBC-TT ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Tam Đảo về việc đề nghị thông báo thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

22/02/2021

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google