Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 84 ô đất tại khu đất dịch vụ, đất đấu giá Đồng Vàng, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

30/12/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google