Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với các thửa đất tại khu đất DV, đất TĐC, đất ĐG QSDĐ khu Trại Khóng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

27/08/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google