Thông báo số 172/TB-UBND ngày 05/7/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với các thửa đất tại khu đất DV, đất đấu giá QSDĐ tại TDP Đồi Thông, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo

05/08/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google