Công văn số 111/BQLDA ngày 29/5/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc đề nghị không yêu cầu khách hàng phải ghi rõ số hiệu, vị trí, diện tích thửa đất trong đơn đăng ký đấu giá QSDĐ tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo

01/06/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google