Thông báo số 109/TB-BCH ngày 20/5/2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện về tin cảnh báo mưu dông diện rộng, lốc, sét, mưa đá

22/05/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google