Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện điều chính bổ sung kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/3/2020, Kế hoạch số 55/Kh-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Tam Đảo về tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Tam Đảo năm 2020

08/05/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google