Thông báo số 94/TB-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ (lần 2) đối với 01 thửa đất khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Cầu Tre, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

06/05/2020

Xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google