Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ 19/06/2017

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về thi hành Luật Đất đai 2013. Nội dung của Nghị định này có nhiều điểm mới, kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghĩa vụ tài chính khi tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất 19/06/2017

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ, và Khoản 2, 3 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 19/5/2014 của Bộ Tài chính đã quy định rõ các nghĩa vụ tài chính áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định mới về 12 loại giấy tờ hợp pháp khi xin cấp giấy phép xây dựng 19/06/2017

Ngày 08/05/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (GPXD). Nghị định có hiệu lực thi hành từ 25/6/2017.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm 16/05/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến Quyền Sử dụng Đất 16/05/2017

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTP ngày 14/4/2017 bãi bỏ toàn bộ Thông tư Liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Một số điểm mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 21/04/2017

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21/02/2017

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 332/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất (TSDĐ).

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước 21/02/2017

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. Tiêu chí khoán và nhận khoán

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào