Tổ chức bộ máy

20/11/2017


LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Lương Ninh Phúc

Giám Đốc

Điện thoại: 0989662466

 

Nhiệm vụ: Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện về hoạt động Trung tâm.


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

     

Trần Phi Hùng

Điện thoại: 0969872127

Lĩnh vực TN&MT, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND

 

 

     


Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: 0915189439

Lĩnh vực: TC-KH, KT&HT, NN&PTNT;

 

     

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Điện thoại: 0886529111

Lĩnh vực LĐ-TB&XH, TP, Nội vụ, VH&TT, GD&ĐT, Y tế; Dân tộc

 

 

 

Nhiệm vụ:

 

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyển giao hồ sơ yêu cầu gii quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân (phải có phiếu chuyển, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) đến bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn có liên quan giải quyết đúng thẩm quyền.

Thường xuyên phối hợp với bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, để kịp thời phản hồi về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, tránh tình trạng trả hồ sơ quá hạn.

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các bộ phận chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số dịch vụ công khác theo quy định.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
 

 Hiển thị quản cáo-wpHienThiQuangCao