Tăng cường, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị trường học năm 2022

00:00 18/05/2022

Ngày 17/5/2022 Huyện ủy Tam Đảo đã tổ chức hội nghị củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị trường học năm 2022.  Các đồng chí: Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy; Lê Công Thành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị các các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ các trường học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
 Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tại hội nghị các đồng chí đã được nghe lãnh đạo UBND huyện, Ban tổ chức Huyện ủy đánh giá về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong trường học giai đoạn 2017-2022; hoạt động của các chi bộ trường học trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay.
Đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo đánh giá về công tác xây dựng tổ chức Đảng trong trường học giai đoạn 2017-2022
Theo báo cáo: Toàn huyện hiện có 36 chi bộ trường học tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; trong đó có 35 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, 01 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Các chi bộ trường học trên có tổng số 859 đảng viên chiếm 74,6% số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó có 785 đảng viên là nhà giáo. Đa số các chi bộ trường học đều được thành lập từ trước năm 2010; đến nay có 29/36 Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng, còn 7 Bí thư chi bộ là phó Hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 2017 đến nay các chi bộ trường học đã kết nạp mới được 210 đảng viên. Thời gian qua, về cơ bản, các chi bộ trường học đã thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi nhà trường; số đảng viên trong các trường học cũng đã tăng lên, đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong mọi mặt công tác. Công tác chính trị, tư tưởng đạt kết quả tốt, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có tiến bộ tạo được sự chuyển biến trên cả ba mặt: Quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đảng ủy các xã, thị trấn cũng đã quan tâm hơn đến công tác giáo dục, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất nhiều hơn. Công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn cơ sở và nhà trường đạt hiệu quả cao hơn.
 
Các đại biểu tham gia hội nghị
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích nhưng hạn chế, khuyết điểm trong công tác Đảng ở các trường học như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên còn thấp ở một số chi bộ trường học; một số chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả chưa cao; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ còn chưa đạt yêu cầu…Bên cạnh đó các đại biểu cũng đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm để tăng cường, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị trường học trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ các trường học cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các đơn vị trường học trong thời gian tới. Trong đó cần tập trung chú trọng, quan tâm về mọi mặt cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; phát huy trách nhiệm của đội ngũ đảng viên nhất là trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ. Nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các trường học gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy Ban giám hiệu hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy sự hài lòng của phụ huynh học sinh và chất lượng giáo dục là thước đo hiệu quả.
Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới trong các trường học, thường xuyên tuyên truyền, vận động, thuyết phục để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học chưa phải đảng viên có điều kiện tìm hiểu về Đảng và cảm thấy tự hào khi là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Tích cực rèn luyện, bồi dưỡng những quần chúng có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống tốt để giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp; rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những Đảng viên không đủ tư cách. Bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của tổ chức Đảng, Đảng viên, đặc biệt phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy tốt dân chủ trong Đảng. Đảng ủy các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của chi bộ đảng trong các trường học ở địa bàn thường xuyên quan tâm kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhà trường; tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác đảng ở trường học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà trường trong đó chú trọng hơn nữa tới việc nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học, bậc học. /.

Hải Yến