Chuẩn bị các khu cách ly và địa điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

14:00 20/07/2021