Văn bản số 1004/UBND-VP - Ngày ban hành: 10/05/2021 về Triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

14:00 12/05/2021