Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo

00:00 16/11/2017

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN TAM ĐẢO

 

Tầng I, Trụ sở UBND huyện Tam Đảo

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại liên hệ: 02113 537 038

 

Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo được thành lập theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Tam Đảo về việc thành lập Trung tâm hành chính công huyện Tam Đảo. Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.