Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

HUYỆN TAM ĐẢO

HUYỆN ỦY TAM ĐẢO

Địa chỉ: TT Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853842 - Fax: 0211.3539909 - Email: 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 
 

Lưu Đức Long

Bí thư Huyện ủy

 

Trần Thái Sơn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

Nguyễn Xuân Phương

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện