Lịch công tác lãnh đạo huyện ủy

Tuần trước Tuần thứ 19 năm 2021
(Từ ngày: 03/05/2021 - Đến ngày: 09/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Phòng ban liên quan
Thứ hai 03/05/2021
Thứ ba 04/05/2021
Thứ tư 05/05/2021
Thứ năm 06/05/2021
Thứ sáu 07/05/2021
Thứ bảy 08/05/2021
Chủ nhật 09/05/2021