Tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.(07/12/2021)

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Là địa phương có nhiều các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự, để đảm bảo siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành công văn số 3364/UBND-VHTT ngày 4/12/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”, như sau:

TUỔI TRẺ TAM ĐẢO PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNHTÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG NĂM 2021, XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2022. (29/11/2021)

Hưởng ứng lễ phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 xuân tình nguyện năm 2022” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; Chiều nay 03/12/2021, Ban Thường Ban Thường vụ Huyện đoàn- Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Đảo phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân Tình nguyện năm 2022”.
tìm kiếm
WebSite
Google