Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 06/KH-BCĐ

  Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H7N9) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 06/KH-BCĐ
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/03/2014

 • Báo cáo số: 188/BC-UBND

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triện kinh tế - xã hội năm 2014

  Số hiệu: 188/BC-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 31/12/2013

 • Văn bản QPPL số: 02/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Văn bản QPPL số: 03/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khhu danh thắng Tây Thiên của các cơ quan, đơn vị liên quan

  Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Kế hoạch số: 75/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg nagyf 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn huyện

  Số hiệu: 75/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 19/09/2013

 • Kế hoạch số: 72/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10), tháng cao điểm về phòng cháy và chữa cháy (tháng 10/2013) và sơ kết 2 năm thực hiện Phòng trào thi đua toàn dân phòng cháy, chữa cháy

  Số hiệu: 72/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 16/09/2013

 • Kế hoạch số: 61/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2013

  Số hiệu: 61/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 62/KH-UBND

  Kế hoạch biên tập các ca khúc về Tam Đảo và làm chương trình phóng sự 10 năm thành lập huyện

  Số hiệu: 62/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Kế hoạch số: 63/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các cấp huyện Tam Đảo năm 2013

  Số hiệu: 63/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Chỉ thị số: 05/CT-CT

  Chỉ thị về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 05/CT-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 28/08/2013

 • Kế hoạch số: 59/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2016

  Số hiệu: 59/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 27/08/2013

 • Kế hoạch số: 56/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2013 - 2020

  Số hiệu: 56/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/08/2013

 • Kế hoạch số: 54/KH-UBND

  Kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2013 - 2015

  Số hiệu: 54/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/08/2013

 • Kế hoạch số: 51/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 51/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/07/2013

 • Kế hoạch số: 46/KH-UBND

  Kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê báo cáo giá chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện Tam Đảo năm 2013 để xây dựng bảng giá đất năm 2014

  Số hiệu: 46/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 15/07/2013