Lịch trực

10/10/2012

 * CÁC LĨNH VC TIP NHN VÀ TR KT QU TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN THEO CƠ CHẾ MT CA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA HUYỆN.

Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện
 
* THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Mùa hè:
+ Buổi sáng:  Từ 7h30' đến 11h00'
+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h30'
- Mùa đông:
+ Buổi sáng:  Từ 8h00' đến 11h30'
+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h00'
 

Các tin đã đưa ngày: