Công an huyện Tam Đảo họp BCH Đảng ủy mở rộng (11/07/2018)

Sáng ngày 12/7/2018, Công an huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị BCH mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Công an huyện chủ trì hội nghị.

Hội Nông dân huyện Tam Đảo sau gần 15 năm thành lập (05/07/2018)

Tam Đảo là một huyện miền núi, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị định số 135 ngày 09/12/2003 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình xuyên và Vĩnh Yên. Trong điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phát huy cao vai trò của mình nhằm tạo nên một diện mạo mới của huyện. Cùng đóng góp vào công cuộc xây dựng huyện Tam Đảo sớm trở thành huyện du lịch trong tương lai, lực lượng cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện đóng vai trò rất quan trọng, họ luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi khi công việc cần tới, có ý thức và tinh thần đó là nhờ có ánh sáng của Đảng đã soi đường, chỉ lối bằng những những chương trình, kế hoạch, những chính sách cụ thể triển khai tới cán bộ, hội viên nông dân để những Nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Xã Hợp Châu đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Chiêm xuân (07/03/2018)

Vụ chiêm xuân năm 2018, xã Hợp Châu thực hiện gieo cấy gần 210ha lúa với các giống lúa như: BC15, HT1, Khang Dân 18, Thiên ưu 8, lúa lai 3 vòng… Để đảm bảo vụ chiêm xuân đạt năng suất, chất lượng cao, ngay từ đầu vụ UBND xã Hợp Châu đã chỉ đạo các địa phương chủ động trong công tác dự báo, nhận định, đánh giá sát tình hình sâu bệnh, phát hiện sớm, hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại lúa, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
tìm kiếm
WebSite
Google
 

 Hiển thị quản cáo-wpHienThiQuangCao

 
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào