Ban chỉ huy quân sự xã Đạo Trù thực hiện tốt công tác dân vận.

27/05/2020

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạo Trù còn phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

 

Lực lượng dân quân xã Đạo Trù tham gia nạo vét kênh mương tại thôn Tân Phú

Giúp nhân dân nạo vét gần 5.000m kênh mương, giúp hộ gia đình chính sách sửa nhà, dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa thôn, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ,...Đó là những việc làm thiết thực mà Cán bộ, chiến sỹ dân quân của xã Đạo Trù triển khai trong thời gian thực hiện huấn luyện dân quân năm 2020. Những công trình, phần việc sau hoàn thành không những giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân mà còn góp phần cùng Cấp uỷ, Chính quyền địa phương duy trì và nâng cao các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, gắn với công tác dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời, giúp cho cán bộ, chiến sỹ dân quân hoàn thành chương trình huấn luyện. Do vậy, BCH quân sự xã tích cực phối hợp với các ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, hình thức, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu phù hợp  để thực hiện trong mỗi năm. Những đợt ra quân làm công tác dân dân vận của lực lượng dân quân địa phương không chỉ tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân mà còn góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xã Đạo Trù đã được UBND tỉnh công nhân hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2018, đến nay xã đã và đang triển khai kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google