Thôn Đồng Quán xã Yên Dương ra mắt CLB tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”

23/10/2018

 

Sáng ngày 23/10/2018, tại thôn Đồng Quán xã Yên Dương, Chi Hội nông dân thôn Đồng Quán tổ chức ra mắt câu lạc bộ tự quản “ Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Đình Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Châu Phi – Huyện ủy viên, Chủ tịch HND huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã Yên Dương và đông đảo hội viên hội nông dân thôn Đồng Quán.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB

Theo quy chế hoạt động của câu lạc bộ tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” thôn Đồng Quán xã Yên Dương thì đây là một tổ chức tình nguyện, thực hiện công tác xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Câu lạc bộ tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” thôn Đồng Quán có trên 40 thành viên là những hội viên hội Nông dân hiện đang sinh hoạt tại chi hội. Câu lạc bộ tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của câu lạc bộ; câu lạc bộ tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương mà trực tiếp là Chi bộ thôn Đồng Quán, quản lý của thôn, sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên. Câu lạc bộ tự quản “ Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” thôn Đồng Quán được thành lập nhằm phát huy vai trò hội Nông dân gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững ở cộng đồng dân cư. Tăng cường việc giám sát thực hiện luật bảo vệ môi trường, tích cực vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia hoạt động thu gom rác thải, xử lý rác thải ở khu dân cư để làm cho môi trường khu dân cư sinh sống sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

Ban chủ nhiệm CLB tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” ra mắt tại hội nghị

Việc tổ chức thành lập, ra mắt câu lạc bộ tự quản “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp” thôn Đồng Quán sẽ là tiền để phát huy và nhân rộng mô hình này trên địa bàn xã Yên Dương cũng như huyện Tam Đảo qua đó góp phần phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ, hội viên hội Nông dân và nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp từ đó thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh./.

 

  Các đại biểu dự buổi lễ

 

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google