Hội CCB thôn Chùa Vàng xã Minh Quang ra mắt CLB CCB tự quản về môi trường

04/09/2018

Chiều ngày 29/8/2018, Hội CCB Thôn Chùa Vàng xã Minh Quang tổ chức ra mắt câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường. Tham dự buổi Lễ ra mắt CLB có các đồng chí lãnh đạo Hội CCB huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng đông đảo hội viên CCB thôn Chùa Vàng.

 

Lãnh đạo Hội CCB huyện tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB

Theo quy chế hoạt động của câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng xã Minh Quang thì đây là một tổ chức tình nguyện, thực hiện công tác xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng gồm có trên 20 thành viên là những hội viên CCB đang sinh hoạt tại chi hội. Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của câu lạc bộ; câu lạc bộ CCB tự quản về môi trường thôn Chùa Vàng sẽ hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền mà trực tiếp là Chi bộ Chùa Vàng và quản lý của thôn, sự chỉ đạo của Hội CCB cấp trên. Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng được thành lập nhằm phát huy vai trò CCB gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững ở cộng đồng dân cư. Tăng cường việc giám sát thực hiện luật bảo vệ môi trường, tích cực vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia hoạt động thu gom rác thải đưa ra vị trí quy định và xử lý rác thải, chất thải ở các khu dân cư làm cho môi trường khu dân cư sinh sống xanh, sạch, đẹp.

 

Ban chủ nhiệm CLB CCB tự quản về môi trường ra mắt tại hội nghị

Việc tổ chức thành lập, ra mắt câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường thôn Chùa Vàng xã Minh Quang sẽ là tiền đề phát huy và nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn xã cũng như huyện Tam Đảo. Qua đó góp phần phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp từ đó thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

 

Đoàn lãnh đạo CCB huyện, lãnh đạo xã Minh Quang và Hội CCB thôn Chùa Vàng thăm quan khu xử lý rác thải thôn Chùa Vàng

Ngay sau lễ ra mắt Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, các thành viên câu lạc bộ CCB tự quản về môi trường của thôn Chùa Vàng và lãnh đạo Hội CCB huyện, lãnh đạo xã Minh Quang đã đi thăm một số tuyến đường giao thông nông thôn do Hội CCB thôn Chùa vàng tự quản và thăm quan khu xử lý rác thải của thôn Chùa Vàng xã Minh Quang.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google