Tam Đảo với chính sách người có công

24/07/2018

 

Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, huyện Tam Đảo đã đưa tiễn hàng nghìn lượt thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có trên 500 người con của huyện đã anh dũng hy sinh, gần 400 người đã vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể của mình. Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động - TB&XH huyện, Tam Đảo hiện có 242 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 07 thương binh loại B; 128 bệnh binh; 342 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; 105 đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; có 539 liệt sỹ.

 

Lãnh đạo tỉnh trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách ở xã Đạo Trù

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Tam Đảo luôn quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công một cách toàn diện. Huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện tốt 5 chương trình chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công bao gồm: Xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; ổn định đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công; xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa và chăm sóc thân nhân liệt sỹ.

 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện dâng hương trước các phần mộ liệt sỹ ở nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Châu nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2017

Nổi bật trong 5 chương trình đó là chương trình xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, thực hiện theo chỉ tiêu vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa do UBND tỉnh giao, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo vận động xây dựng quỹ, thực hiện tuyên tuyền, vận động qũy đền ơn đáp nghĩa đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Năm 2017 Quỹ cấp huyện đã vận động được trên 106 triệu đồng đạt 106% kế hoạch, Quỹ cấp xã vận động được gần 195 đồng đạt 139% kế hoạch. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp đã sử dụng đúng mục đích và quy định của Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ, đã tập trung chủ yếu vào việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi gia đình chính sách khi gặp khó khăn. Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện đã khởi công xây mới được 25 nhà, sửa chữa 57 nhà ở cho các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó UBND huyện tiếp tục rà soát, đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào đề án và cấp kinh phí sửa chữa, xây mới cho các gia đình người có công khó khăn về nhà ở năm 2018. Hiện nay trên địa bàn hyện có gần 800 đối tượng người có công đang hưởng điều dưỡng theo quy định. Trong thời gian qua huyện đã cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng thường xuyên cho 30 đối tượng là thương binh.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ năm nay, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực để tri ân, chăm lo cho các gia đình Thương binh, Liệt sỹ đã không tiếc xương máu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc như:  Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, truyền thống của dân tộc và những kết quả đạt được về công tác đền ơn đáp nghĩa trong 71 năm qua. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng thông qua các hình thức cụ thể, phù hợp, thiết thực, tập trung chăm sóc người có công, gia đình chính sách có nhiều khó khăn, không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Tập trung giải quyết cơ bản những hồ sơ đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng tồn đọng. Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gặp mặt, biểu dương những cá nhân và gia đình người có công tiêu biểu, các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác người có công với cách mạng.

 

Hội CCB huyện ủng hộ kinh phí xây nhà khách Điện Biên để tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hội CCB huyện Tam Đảo có trên 4.000 hội viên, trong đó có trên 200 hội viên CCB tham gia kháng chiến chống Pháp; hơn 1.300 hội viên tham gia kháng chiến chống Mĩ; hơn 2.400 hội viên tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau chiến tranh trở về đời thường đã có biết bao CCB đã hy sinh một phần xương máu vì nền độc lập của dân tộc, bao gia đình đã mất đi những người con, người cha, người chồng... Để giúp cho các đồng chí, đồng đội của mình vơi bớt những đau thương, mất mát Hội CCB huyện Tam Đảo cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, tuyên truyền, chia sẻ với những đối tượng chính sách, Thương binh – Liệt sỹ, gia đình người có công. Huyện hội đã chỉ đạo Hội CCB cấp cơ sở đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tạo điều kiện tốt nhất để cho các CCB là Thương binh, Bệnh binh, gia đình chính sách được tham gia phát triển kinh tế gia đình, thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thỏa – Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Đảo cho biết: Để thể hiện sự tri ân đối với các đồng đội đã không tiếc máu xương vì nền độc lập của dân tộc. Ngoài làm tốt thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động, trong tháng 7 này Hội CCB huyện Tam Đảo đã phát động cuộc vận động ủng hộ nguồn kinh phí xây dựng nhà khách CCB Điện Biên đến tất cả các hội và chi hội trên địa bàn để ủng hộ tri ân đối với các thế hệ cha, anh đã không tiếc máu xương làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu.

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn, hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công vừa là tình cảm, trách nhiệm của Nhà nước, của toàn xã hội mà còn là yếu tố thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới. Các cấp, các ngành, các các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đảo đã và đang tích cực tham gia các hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa', góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình người có công trên địa bàn./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google