Triển khai kế hoạch hành động tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo năm 2018

18/05/2018

Để chủ động ngăn ngừa bệnh Dại lây truyền từ động vật sang người, hạn chế tối đa số trường hợp tử vong do bệnh Dại trên địa bàn huvện. UBND huyện triển khai kế hoạch hành động tháng cao điểm phòng, chống bệnh Dại năm 2018.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh và chỉ đạo của UBND huyện; 100% các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch hành động Tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng, an toàn cho người, động vật và không ảnh hưởng đến môi trường; tiêm phòng triệt để số lượng chó, mèo chưa được tiêm phòng Dại trong các đợt tiêm phòng chính từ tháng 10/2017 đến nay.

Để triển khai tháng hành động, toàn huyện sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài phát thanh, hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, mèo để người dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng và “cộng đồng chung tay phòng, chống bệnh Dại”; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan Thú y và Y tế về các trường hợp chó mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý. Vận động, hướng dẫn người bị chó cắn, mèo cào đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời. Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định của Pháp luật về phòng, chống bệnh Dại cho lực lượng thú y, toàn bộ lực lượng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn huyện. Tập trung vào các quy định về quản lý đàn chó, mèo nuôi, công tác giám sát, tiêm phòng bệnh Dại, các biện pháp xử lý khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh Dại tại cấp cơ sở.

UBND huyện cũng quy định đối tượng tiêm phòng là đàn chó, mèo khỏe mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên; loại vắc xin sử dụng là vắc xin Rabigen, Rabisin phòng bệnh Dại cho chó, mèo. Chỉ tiêu đề ra là tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 80% tổng đàn chó mèo trở lên (khoảng 2.000 con). UBND các xã, thị trấn căn cứ số liệu thống kê đàn chó, mèo hiện có trên địa bàn, tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn theo quy đinh. Thời gian thực thiện từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2018. UBND huyện cũng chỉ đạo thực hiện theo dõi đàn chó, mèo sau tiêm phòng, nếu phát hiện chó, mèo ốm, chết phải xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và thực hiện giám sát lưu hành của vi rút dại trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Dự kiến tổng kinh phí huyện hỗ trợ là 26 triệu đồng và sẽ được phân bổ, hỗ trợ theo đúng quy định. Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi phải chi trả tiền vắc xin Dại và tiền công tiêm phòng văc xin bệnh Dại.

UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin dại cho chó, mèo trên địa bàn huyện. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đến cơ sở, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo nhân viên thú y cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn quản lý, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Bố trí kinh phí, nhân lực đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch của địa phương. Thực hiện quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo nuôi đến hộ gia đình. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại được quy định tại Nghị định số 90/2017, ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

UBND huyện xác định công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo là nhiệm vụ quan trọng để chủ động phòng, chống bệnh Dại trên động vật và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện; giao Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND huyện./.

Quang Huy

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google