Cựu chiến binh huyện Tam Đảo với phong trào "Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

27/07/2021

Năm năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đảo đã minh chứng được hiệu quả từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tạo động lực giúp nhiều hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục khẳng định truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”trong thời kỳ đổi mới.

Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đảo hiện có trên 4.160 cán bộ, hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở Hội và 103 chi hội. Trong những năm qua các thế hệ hội viên Hội CCB huyện Tam Đảo luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Đặc biệt là thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo” giai đoạn 2016-2021. Từ đó, đời sống hội viên CCB được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ hội viên nghèo, cận nghèo hàng năm giảm nhanh và bền vững.

 

Mô hình nuôi bò sữa của CCB xã Bồ Lý

Với phương châm: Hội viên giúp nhau trước, vay vốn Nhà nước sau, trong những năm qua , các cơ sở Hội CCB trong toàn huyện đã có nhiều giải pháp để xây dựng Quỹ tự lập. Năm 2016 đến năm 2021 đạt hơn 3,7 tỷ đồng, bình quân hơn 900.000 đồng/hội viên. Nhiều chi hội bình quân đạt trên 1.000.000 đồng/ hội viên. Từ nguồn quỹ này đã giúp gần 200 hội viên vay quay vòng với lãi suất thấp giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, từ vốn vay tín dụng ưu đãi của ngân hàng đã được các cấp Hội CCB giúp đỡ hội viên tiếp cận các nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực vào phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Tính đến tháng 6 năm 2021 Hội CCB các cấp trong huyện đã tín chấp với ngân hành Chính sách xã hội với số tiền trên 90 tỷ đồng tăng 40 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2016; cho trên 1.710 hộ vay.  Bên cạnh đó Hội CCB cũng đã chủ động phối hợp mở các lớp cập nhật kiến thức, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan học tập để nâng cao trình độ, khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực thu hút trên 1,2 nghìn hội viên CCB tham gia.  Qua đó, đã góp phần giảm số hộ hội viên CCB nghèo 2,59%, năm 2016 xuống còn 0,71% đến tháng 6/2021; tỷ lệ hội CCB cận nghèo giảm từ 3,2% xuống còn 2,8%; Tỷ lệ hộ CCB khá giàu tăng từ 42,1% năm 2016 lên 50,3% năm 2021. Thị trấn Tam Đảo và xã Yên Dương là 02 cơ sở hội không còn gia đình hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo

Công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên đã được BCH Hội CCB huyện coi là một nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên chỉ đạo cơ sở Hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt cho các hộ hội viên còn khó khăn về nhà ở. Chủ chương xóa nhà tạm được hội viên CCB đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã xóa được 21 nhà tạm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 410 triệu đồng.

Phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, hội viên CCB toàn huyện luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh. Hiện nay toàn huyện có 13 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 315 trang trại, gia trại, 224 hộ kinh doanh dịch vụ góp phần giải quyết cho hơn 1,7 nghìn lao động địa phương.

Bên cạnh đó Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hiến kế, hiến công, góp tiền để xây dựng NTM mới. Tính đến nay các cấp hội CCB trong huyện đóng góp được 1.700 ngày công, hiến 55.186m2 đất, tường rào; duy trì hoạt động hiệu quả của 21 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường.

Vượt qua thách thức, phát huy tối đa nội lực, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trong thời gian tới, Các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở,  tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo”, động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên CCB phát triển kinh tế gia đình theo hướng khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo ra những chuyển biến lớn cả về tư duy và hành động trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết, giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, giữ gìn tình đồng đội sâu nặng, thủy chung trong các thế hệ cựu chiến binh; góp phần xây dựng huyện Tam Đảo  giàu mạnh và phát triển./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google