Huyện Tam Đảo phấn đấu Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021 đạt trên 320 triệu đông

15/06/2021

Thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng như nhân dân trong huyện đã ý thức được công tác xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Công tác vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành phong trào sâu rộng, đã đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình xã hội ở địa phương.

 

Lãnh đạo huyện Tam Đảo trao tiền hỗ trợ sửa nhà cho gia đình chính sách tại Thị trấn Hợp Châu từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020

Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện năm 2020 thu được trên 87.000.000 đồng đạt 65%  kế hoạch huyện đề ra và đạt 146% kế hoạch tỉnh giao. Số tiền thu được chủ yếu là thu từ vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Quỹ cấp xã, thị trấn thu được trên 235.000.000 đồng, đạt 125% kế hoạch huyện đề và đạt 169% kế hoạch tỉnh giao.

Từ nguồn quỹ đó, các cấp chính quyền huyện Tam Đảo đã thực hiện hỗ trợ xây sửa nhà cho 03 đối tượng chính sách với tổng số tiền là 120.000.000 đồng; Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công là trên 233.000.000 đồng; tặng 01 sổ tiết kiệm: 4.000.000 đồng và tổ chức tu bổ nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác trong dịp 27/7.

Thực hiện kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021, nhằm tuyên truyền sâu rộng  nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc Người có công với cách mạng. UBND huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Toàn huyện phấn đấu vận động quỹ đạt: 324.000.000 đồng; trong đó quỹ cấp huyện là: 135.000.000 đồng, cp xã: 189.000.000 đồng

Theo đó mức vận động cụ thể như sau: Đối tượng vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân trong các doanh nghiệp thì mức vận động tối thiểu là một ngày lương; Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp mức vận động tối thiểu là 30.000 đ/người; những người làm việc, lao động nông nghiệp thì mỗi lao động đóng góp tối thiểu là 10.000đ/người; Các đối tượng khác không thuộc các đối tượng nói trên thì mỗi người đóng góp tối thiểu là 15.000 đ/người.

Để đảm bảo kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể vận động tại cơ quan, đơn vị mình. Các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền vận động và giao chỉ tiêu Kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị. Đồng thời UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương cũng phải xây dựng kế hoạch thu và quản lý quỹ đạt hiệu quả cao nhất./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google