Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Đình Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

20/05/2021

Chiều ngày 18/5 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Đình đã thực hiện tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Vườn lan Giáp Nhung – Tổ dân phố Đền Thỏng ủng hộ 41.000.000 đồng

Dịp này, Vườn lan Giáp Nhung – Tổ dân phố Đền Thỏng, Thị trấn Đại Đình ủng hộ 41.000.000 đồng; Công ty TNHH Tam Phúc Đạt – Thị trấn Đại Đình ủng hộ 5.000.000 đồng trong đó có 2.000.000 đồng tiền mặt còn lại là khẩu trang, nước sát khuẩn.

 

Công ty TNHH Tam Phúc Đạt – Thị trấn Đại Đình ủng hộ 5.000.000 đồng

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo UBND Thị trấn Đại Đình ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.  UBND Thị trấn sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi các phần hỗ trợ này đến nơi cần./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google