Tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Tam Đảo

19/05/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  phong trào học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Tam Đảo đã và đang đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả quan trọng.

Để cho việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả, chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 toàn khóa và hàng năm, trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu đột phá gắn với nội dung chuyên đề và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 5 năm (2016-2021), Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn vấn đề trọng tâm, khâu đột phá tập trung triển khai thực hiện đó là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân". Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định rõ những nội dung cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Đảo đã bám sát chủ đề của năm và đề ra kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn. Trong đó, việc tập trung vào nhiệm vụ chính trị gắn với giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở đã từng bước tạo dựng lòng tin trong Nhân dân, đồng thời góp phần giảm thiểu tình hình phức tạp, ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn dân cư...

 

Người dân thôn Sơn Đồng xã Hồ Sơn tự nguyện dỡ bỏ tường rào hiến đất mở rộng con đường giao thông nông thôn

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Tam Đảo đã chú trọng tới tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu mà các cấp ủy Đảng ở đây đặt ra là các việc học tập và làm theo Bác phải cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị với mục tiêu chung hướng tới là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân, từ đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chính vì vậy, trong thời gian qua, nhiều công việc khó khăn như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng thiết chế văn hóa  cơ bản được triển khai thuận lợi và được nhân dân đồng thuận ủng hộ góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo một diện mạo mới cho những làng quê của Tam Đảo hôm nay. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Hợp Châu và xã Đại Đình đã được công nhận là Thị trấn… Đặc biệt từ phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại khu dân cư khắc phục ô nhiễm môi trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên địa bàn. Từ một chủ trương đúng, hợp với lòng dân nên đã được người dân đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực, từ sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất, góp công để làm đường giao thông đã tạo nên cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp.

Có thể thấy việc chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy Đảng trên địa bàn Tam Đảo đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách của Bác là một nội dung quan trọng và là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Mỗi tổ chức Đảng, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn lựa chọn khâu đột phá riêng trong việc thực hiện làm theo lời Bác.

Thị trấn Đại Đình là một trong những Đảng bộ điển hình trong việc lựa chọn những bước đột phá về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương để phát triển kinh tế xã hội; trong đó giải pháp trọng tâm được triển khai thực hiện là làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để thực hiện tốt giải pháp này cấp ủy Đảng, chính quyền đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Trong công tác tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải bám việc, bám dân, kiên trì thuyết phục, giải thích đến nơi, đến chốn mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giải quyết thấu tình đạt lý mọi kiến nghị chính đáng của người dân. Theo đó, trong thời gian qua, công tác tác giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều công trình, dự án đã có thể hoàn thành đúng tiến độ khi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đảng bộ xã Bồ Lý đã lựa chọn được khâu đột phá đúng và trúng với lòng dân; khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương. Trước hết là tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng ủy, cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế xây dựng các mô hình kinh tế, với những cây trồng mang tính chất đặc trưng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm chủ lực của địa phương. Khi ý Đảng hợp lòng dân đã biến những vườn đồi khô cằn ở Bồ Lý thành những vườn cây sai trĩu quả, tạo nên những mô hình, HTX có hiệu quả kinh tế cao.

Để đưa chủ trương của các cấp ủy Đảng vào trong thực tiễn đời sống, cần phải cụ thể hóa và có minh chứng cụ thể và chính những cán bộ, đảng viên ở mỗi chi bộ đã gương mẫu đi đầu khi thực hiện chủ trương này từ đó tạo sự thuyết phục và lan tỏa cho quần chúng nhân dân làm theo. Và khi đời sống của người dân được nâng lên chính là điểm tựa để người dân tin và đi theo Đảng.

Đảng bộ Công an huyện Tam Đảo đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “ xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng đã luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, gương mẫu luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ đó được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khen ngợi.

Những cán bộ, chiến sỹ công an huyện Tam Đảo vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm, khắc phục khó khăn, gác lại công việc riêng của gia đình để dành trọn thời gian, công sức cho nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Việc chăm lo đời sống cho dân không chỉ dừng lại ở việc phát huy các nguồn lực, khả năng sáng tạo của người dân để người dân không còn đói nghèo. Mà việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị trên địa bàn huyện bằng những việc làm, hành động cụ thể, gần dân, sát dân tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, được bảo đảm về an sinh xã hội, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện, phong phú. Do vậy thời gian qua nhiều thiết chế văn hóa từ huyện tới cơ sở đã được xây dựng, phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại được phát triển rộng khắp; nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Trên địa bàn đã xuất hiện những cá nhân, tập thể điển hình, những cách làm hay trong học tập, làm theo Bác về sự tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

 

Cô giáo Đặng Thì Thùy Hương – Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi luôn hết lòng vì học trò

Để việc học và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, thời gian qua ngành Giáo dục & Đào tạo Tam Đảo cũng có những giải pháp nhằm quán triệt và triển khai thực hiện cuộc vận động này đạt hiệu quả cao nhất.  Căn cứ vào chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của Đảng bộ huyện; đồng thời kết hợp với cuộc vận động của ngành, chi bộ các nhà Trường đã cụ thể hóa nội dung học tập thành các chủ đề cụ thể, từ đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã cụ thể hóa những nội dung của việc học tập Bác thành những hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của các cấp ủy Đảng trong huyện đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, huyện Tam Đảo đã xây dựng được rất nhiều các mô hình học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có 10 mô hình  ký cam kết với tỉnh năm 2021. Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã lan tỏa sâu rộng trong từng cấp ủy, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện. Qua triển khai thực hiện, nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, các tập thể, cá nhân  điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học từ đó  được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực to lớn để các cấp ủy Đảng trong huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google