Lực lượng vũ trang Tam Đảo với công tác dân vận

23/12/2019

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, bằng các biện pháp đồng bộ, tích cực, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện. Sau hơn 15 năm, huyện Tam Đảo đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; đồng thời tích cực chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương. Đảng ủy, BCH quân sự huyện đã xác định phải làm tốt công tác dân vận, góp phần giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chủ trương “Kết hợp Quốc phòng với Kinh tế, Kinh tế với Quốc phòng”, nhất là trên các địa bàn trọng điểm của huyện.

 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo trao quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Đạo Trù nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân

Do vậy Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, phương pháp phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Với phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể, phát động các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức nhiều đợt công tác dân vận đưa bộ đội, dân quân giúp nhân dân đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của Lực lượng vũ trang. Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác dân vận giúp nhân dân của Lực lượng vũ trang huyện Tam Đảo càng được thể hiện rõ nét. Hàng năm kết hợp huấn luyện dân quân Tự vệ với thực hiện công tác dân vận. Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cán bộ lực lượng thường trực, dân quân tham gia tu sửa, dọn kênh mương, đường giao thông nông thôn, nghĩa trang liệt sĩ, trường học. Trong năm 2019 đã có 9/9 đơn vị lực lượng Dân quân tự vệ  xã, thị trấn và 12 đơn vị Tự vệ đã tham gia làm công tác Dân vận trong huấn luyện. Kết quả đã tham gia thực hiện vệ sinh, phát quang làm sạch cây, cỏ, kênh mương, đường liên thôn, đường liên xã được 39 km; quét dọn dẹp phát cây, dẫy cỏ được 7.000 m2 tại trường học và khuôn viên vườn hoa, nhà văn hóa thôn; thu gom trên 61m3 rác thải các loại; giúp đỡ 02 gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, vườn gọn gàng, sạch sẽ.

 

Lực lượng dân quân xã Đạo Trù phối hợp với các đoàn thể tổ chức sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách ở địa bàn

Cùng với việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang về cơ sở nắm bắt tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về Quân sự - Quốc phòng địa phương. Với sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ban CHQS huyện, ban CHQS các xã, thị trấn cũng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện theo các nội dung, chương trình quy định của Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện.

 Bằng những việc làm thiết thực, Lực lượng vũ trang huyện đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Thông qua công tác dân vận, Lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở đã từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức về phát triển kinh tế của nhiều hộ nông dân, nhất là nhân dân các xã vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương.

 

Lực lượng dân quân xã Bồ Lý tham gia làm dân vận trong quá trình huấn luyện năm 2019

Bên cạnh đó việc chăm lo thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, được Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự quan tâm coi đó là một mặt công tác quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt trong củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo đến chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công trên địa bàn huyện. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có công, huyện đã tiến hành rà soát đề nghị chế độ thương binh còn tồn đọng, xét duyệt chi trả chế độ 1 lần cho các đối tượng theo Quyết định số 62 và quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Từ năm 2009 đến nay, huyện đã chi trả chế độ chính sách cho cho 1.946 trường hợp theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; chi trả cho 2.052 trường hợp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg  với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng; giải quyết chế  độ theo Quyết định 142 là 1.673 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Hàng năm, các địa phương trong huyện đều làm tốt tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; lực lượng dự bị động viên được biên chế đủ 100% đầu mối các đơn vị.

 Một trong những hoạt động nổi bật trong công tác dân vận của Lực lượng vũ trang huyện Tam Đảo thiết thực chào mừng 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân  và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tổ chức phát động hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” năm 2019. Hành trình này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân, nhất là với người có công với cách mạng, người nghèo, hộ nghèo, địa phương nghèo ở vùng sâu, vùng xa; từ đó, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Những món quà tuy có giá trị nhỏ  bé về vật chất được các lực lượng vũ trang trao tận tay những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng lại mang tình quân dân sâu sắc

Là đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo thời gian qua Công ty TNHH một thành viên Z95 thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đã làm tốt công tác dân vận để chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân.

Những kết quả trên đã góp phần bảo đảm cho Lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Lực lượng vũ trang huyện luôn được cấp trên khen thưởng trong phong trào Thi đua quyết thắng của tỉnh và Quân khu. Phát huy những thành tích đã đạt được thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận, Ban CHQS huyện Tam Đảo sẽ tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của người lính Cụ Hồ, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết của tập thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi chiến sỹ theo phương châm "gần dân, yêu dân, hiểu dân”. Trong đó các Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM ” và quân đội chung sức vì người nghèo sẽ tiếp tục được thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp và nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google