Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra năm 2018

10/09/2018

Sáng ngày 06/9, Ban Tuyên Giáo phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tam Đảo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra năm 2018. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Trương Văn Lừu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 

Đồng chí Trương Văn Lừu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt một số chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí là Bí thư chi bộ và Ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; triển khai một số nội dung quy định về giám sát trong Đảng.

 

Toàn cảnh lớp học

Đây là những nội dung cơ bản, thiết thực giúp cho các đồng chí Ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; giúp nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google