Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động của Hội Nông dân huyện Tam Đảo

05/07/2018

Là một huyện miền núi, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, Tam Đảo có hơn 45% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua,với sự nỗ lực, cố gắng của Hội Nông dân các cấp, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có những bước phát triển tốt. Những người nông dân đã  phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng; nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT, đưa những cây trồng có giá trị vào sản xuất, nhiều mô hình điển hình về phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Mô hình chăn nuôi lợn ở xã Đạo Trù

Hiện nay, toàn huyện Tam Đảo có trên 8.000 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 9 cơ sở hội với 103 chi hội. Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, trong nhiệm kỳ 2013-2018, cán bộ, hội viên nông dân huyện Tam Đảo luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng thời tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ III đề ra, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển ngày càng toàn diện và bền vững.

 Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới thiết thực, sâu sát, hướng mạnh về cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân được tăng cường; hình thức tuyên truyền đa dạng như thông qua hệ thống truyền thanh, báo chí, bản tin; các hoạt động thực tiễn, các phong trào thi đua, sinh hoạt CLB; các hình thi thức sân khấu hóa "Nhà nông đua tài", "Nông dân lái xe an toàn", "Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật". Kết quả nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong huyện đã tổ chức tổ chức được 150 buổi tuyên truyền cho 9.000 lượt hội viên tham dự. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được lồng ghép với triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập huấn, đào tạo nghề, nâng cao kiến thức cho nông dân. Các cấp Hội Nông dân huyện triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 21 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.300 lượt hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 25 cuộc hội thảo đầu bờ về giống cây, con mới; xây dựng 18 mô hình trình diễn và thành lập các câu lạc bộ nông dân phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội nghị tham quan đầu bờ giúp nông dân nâng cao kiến thức, trình độ ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Đồng thời, các cấp Hội chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời định hướng và điều chỉnh nội dung hoạt động cho phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên, khơi dậy trong nông dân truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động.

Song song với tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Hội, các phong trào nông dân được triển khai sâu rộng, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng" luôn được xác định là nhiệm vụ trung tâm, là động lực thúc đẩy các phong trào của Hội.

Phong trào được triển khai rộng khắp và sôi nổi trên toàn huyện, thu hút hàng nghìn hộ đăng ký tham gia. Chương trình đã hỗ trợ và tạo điều kiện giúp nông dân trên các lĩnh vực giống, vốn, kỹ thuật, dạy nghề, kinh nghiệm sản xuất, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên đổi mới cách nghĩ, cách làm, hăng hái thi đua, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Qua phong trào, đã giúp đỡ được trên 1.200 hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống của hội viên nông dân và đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo của huyện.

 

Thăm quan mô hình trồng rau su su tại xã Hồ Sơn

Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng và hiệu quả của phong trào nông dân ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, nhiều hộ có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Qua bình xét toàn huyện hiện có 3.012 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi như: Mô hình trồng nấm, nuôi lợn ở Hợp Châu, nuôi Lợn, nuôi Đê, nuôi bò ở Minh Quang, nuôi gà, trồng cây xưa, trà hoa vàng ở Tam Quan, Đại Đình ... điển hình trong SXKD và tích cực trong công tác Hội, phong trào nông dân như: ông Nguyễn Quang Huy ở Hợp Châu với mô hình Trồng Nấm với quy mô trên 3 nghìn m2 nhà xưởng đem lại thu nhập 800- 900 triệu đồng/ năm, giải quyết được 8- 10 lao động thường xuyên, Ông Lương Văn Tư ở Đạo Trù  tổng hợp chăn nuôi Dê, ong và cây ăn quả với quy 3.5ha đem lại thu nhập 300- 500 triệu đồng/ năm, giải quyết 3-4 lao động. Ông Bằng Văn Chung ở minh Quang với mô tổng hợp nuôi Bò, gà, chim..với quy mô khoảng 3ha  thu nhập 500- 700 triệu đồng/ năm, Ông Lưu Văn Thành ở thị trấn Tam Đảo trồng rau su su theo tiêu chuẩn Vietgap với quy mô 1 ha cho thu nhập bình quân 350-400 triệu đồng/ năm.  ngoài ra còn rất nhiều cá nhân với nhiều mô hình kinh tế xuất sắc như: ông Nguyễn Văn Xô ở xã Đạo Trù, ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tam Quan, ông Nguyễn Văn Thanh xã Yên Dương, ông Nguyễn Văn Đa xã Đạo Trù...

Nhiệm kỳ 2012-2018, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao, Hội Nông dân huyệnTam Đảo đã hỗ trợ người dân có đủ nguồn vốn sản xuất, kinh doanh và đầu tư cho con em học tập. Thông qua tín chấp và nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện, tổ chức Hội đã huy động, quản lý khai thác trên 100 tỷ đồng, quỹ hỗ trợ nông dân trên 4,2 tỷ đồng  giúp cho nhiều hộ vay phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra Hội Nông dân huyện cũng ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng với Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Tam Đảo cho hội viên vay vốn  phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, đến nay tổng dư  nợ đạt 247,6 tỷ đồng.

Xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Tam Đảo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa xây dựng NTM trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội. Hội Nông dân huyện đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng NTM, vận động Hội viên chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, tham gia đóng góp công sức, ủng hộ tiền, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, xây dựng nhà văn hóa cụ thể như: số tiền do hội viên nông dân đóng góp 5.200.000đ, số hội viên nông dân hiến đất 72 người với tổng diện tích la 56.00m2; số ngày công lao động là 2.400 ngày công, kiên cố hóa kênh mương là 96km; làm mới sửa chữa đường giao thông là 36km, sửa chữa cầu cống 104 cầu, cống; xây dựng mới và sửa chữa 09 công trình công trình điện; làm mới sửa chữa 50 phòng học, trạm xá, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện từ đó làm cho bộ mặt nông thôn đang dần được thay đổi. Các hoạt động này thể hiện tính nhân văn cao cả, tăng cường tình làng nghĩa xóm, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong nông thôn.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành quân sự, công an để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hội đã vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm cả số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, các cấp Hội còn chú trọng đẩy mạnh tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà ĐĐK, nhà tình nghĩa; tích cực tham gia công tác nhân đạo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần được nâng lên. Các cấp HND trong huyện còn tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, các cấp Hội còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của hội viên nông dân. Các cơ sở hội còn phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tốt cáo, hòa giải liên quan trực tiếp đến nông dân, góp phần giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở và xây dựng thôn xóm bình yên, v.v….

Để hoạt động của Hội mang tính bền vững, Hội xác định rõ công tác xây dựng, củng cố tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Hội trong huyện không ngừng củng cố và nâng cao về chất lượng. Cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quản lý hội viên đi vào nề nếp, chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của BCH. Trong quá trình hoạt động thực tế đã xuất hiện nhiều cán bộ Hội có trình độ, năng lực, tín nhiệm và gần gũi, sâu sát với cơ sở, nhiều đồng chí tham gia cấp uỷ, HĐND các cấp. Với quan điểm lãnh đạo phải gắn liền với kiểm tra, các cấp Hội luôn chú trọng nhiệm vụ này. Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm tra các cấp Hội tổ chức 354 cuộc kiểm tra từ huyện đến cơ sở về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Hội, việc sử dụng các nguồn vốn quỹ, việc tổ chức sinh hoạt, thu, chi sử dụng hội phí, đưa các hoạt động của Hội đi vào nề nếp. Nhiệm kỳ qua, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cấp HND trong huyện triển khai thực hiện tốt.

Với những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân trong huyện đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân; 46 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông nhân Việt Nam”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên chưa thường xuyên; hoạt động công tác Hội một số nơi còn hình thức, chưa đồng đều; công tác phát triển hội viên ở một số nơi đạt tỷ lệ còn thấp, v.v..… Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Tam Đảo trú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, v.v.... Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các giải pháp được đưa ra như tập trung xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường phối hợp, liên kết để hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn, giống, thiết bị, vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, v.v....

Tin tưởng rằng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Hội Nông dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và hội viên, Hội Nông dân huyện Tam Đảo sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IV đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, xây dựng huyện Tam Đảo phát triển toàn diện, vững bước đi lên./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google